Back to Course
Լight modeDark mode

Course content
ออกแบบใบงานเด็กง่ายๆ ขายดี

สวัสดีครับ ขอแนะนำตัวหน่อย ผมชื่อ อ.เผ่า นะครับ

เป็นอาจารย์สอนด้านการออกแบบในมหาวิทยาลัยมา 25 ปีแล้ว (2566) และก็ทำงานออนไลน์เป็นงานเสริมมาประมาณ 10 กว่าปี

ใครที่อยากจะเห็นหน้าตาก็ดูวีดีโองานสัมมนานี้ได้ครับ จะเป็นหัวข้อเรื่อง "การทำเงินจาก Amazon KDP (Kindle Direct Publishing)" จัดโดย The Wealth Matters

ส่วนที่คุยถึงใบงาน Teachers Pay Teachers จะเริ่มประมาณเวลา 01.15 นะครับ ซึ่งจะเป็นการสรุปภาพรวมของการทำงานใบงาน

หรือว่าจะข้ามบทนี้ไปเลยก็ได้ ไม่มีเนื้อหาอะไรสำคัญกับบทเรียนครับ

----------------

*บันทึกมาจาก Live ในกลุ่ม "The Wealth Matters - กลุ่มของคนเล่นของ: เพื่อเร่งสปีดให้ทุกธุรกิจออนไลน์"

https://www.facebook.com/groups/thewealthmatters/posts/1012868526143481/